Förutom uthyrning av stallplatser tillhandahåller vi även följande tjänster:
Privata ridlektioner
på egen häst
150:-/lektion
Tillridning/Inridning
Hästägaren kan köpa denna tjänst av oss under en kortare eller längre period
Skrittmaskin
Vill du köpa abonnemang på skrittmaskinen kostar det 500:- per månad eller 50:- per tillfälle

Kunderna ska kunna vända sig till oss för att få
en prisvärd produkt eller en väl utförd tjänst.